Now showing items 1-1 of 1

    • The sperm-associated antigen 6 interactome and its role in spermatogenesis 

      Wissenschaftlicher Artikel
      Liu, Yunhao; Zhang, Ling; Li, Wei; Huang, Qian; Yuan, Shuo; Li, Yuhong; Liu, Junpin; Zhang, Shiyang; Pin, Guanglun; Song, Shizhen; Ray, Pierre F.; Arnoult, Christophe; Cho, Chunghee; Garcia-Reyes, Balbina; Knippschild, Uwe; Strausslll, Jerome F.; Zhang, Zhibing (Universität Ulm, 2019)